Wat is ischias (pijn)?

De n. ischiadicus is de langste en dikste zenuw die het menselijk lichaam kent. Ischias, synoniem met radiculaire klachten, betreft het ervaren van klachten als gevolg van een ontsteking aan of compressie van de lumbosacrale zenuwwortels (zenuwen in de onderrug). Dit wordt het vaakst gezien bij mensen tussen de veertig en zestig jaar oud. 85% van de patiënten ervaart een goede afname van de symptomen (Ropper, 2015; Tubach, 2004).

Deze zenuw ontspringt tussen de vierde lumbale wervel en tweede sacrale wervel. De n. ischiadicus wordt gevormd door de n. peroneus en n. tibialis, die lager in het been splitsen en verschillende delen van het onderbeen en voet aansturen. Er zijn verschillende anatomische variaties hoe deze zenuw langs de m. piriforme spier in de bil naar het been loopt (Barbosa, 2019; Jensen, 2019).

Ischias oorzaken

Wanneer een zenuw een eenmalige of herhalende druk- of trekbelasting krijgt die de capaciteit van de zenuw overstijgt, dan kun je symptomen gaan ervaren. De meest gebruikelijke oorzaken dat dit gebeurd zijn hernia’s (uitstulping van weefsel, in dit geval van de tussenwervelschijf), soms een ongeluk en minder frequent een vernauwing van het raamwerk door het bot- of bindweefselweefsel rondom de zenuw. In relatie tot de laatstgenoemde kent men ook het ‘piriforme-syndroom’ welke in 6-8% van ischias gerelateerde klachten aan de orde is (Jensen, 2019; Kooter, 2018; Probst, 2019).

Deze oorzaken kunnen leiden tot een ontstekingsreactie binnen de zenuwbundel en/of in de omgeving van de zenuw, wat tot extra druk en een verdere beperking van de mobiliteit kan leiden. Tevens leidt dit ertoe dat de gevoeligheid van de zenuw verder toeneemt en er nog meer pijn en beperkingen ervaren kunnen worden (Jensen, 2019; Ropper, 2019).

Ischias symptomen

Symptomen als gevolg van ischias kunnen worden ervaren als pijnlijke sensaties die bijvoorbeeld als tintelend, elektrisch, doof, brandend of trekkend ervaren kunnen worden. Afhankelijk van waar de n. ischiadicus wordt geprovoceerd kunnen klachten ervaren worden in:

  • Midden en onderzijde bil
  • Voor-buitenzijde van het dijbeen (L4)
  • Achter-buitenzijde dijbeen (L5)
  • Achterzijde been (S1)

In het merendeel van de gevallen worden deze symptomen enkel in één been ervaren (Kooter, 2018; Ropper, 2015).

Praktische gevolgen ischias pijn

Als gevolg van ischias en de daarmee gepaard gaande symptomen kan het zijn dat u beperkingen in uw activiteiten ervaart. In het dagelijks leven merkt u bijvoorbeeld dat u minder goed slaapt, korter kunt zitten en autorijden een pijnlijke ervaring wordt. Het kan zijn dat u stijfheid ervaart in de onderrug, bekken en/of heupen en bukken u minder goed afgaat. Tevens kan dit alles in combinatie met de pijn ertoe zorgen dat u vermoeider wordt.

Dit maakt dat u minder goed functioneert in uw dagelijks leven, maar zeker ook tijdens werk en het beoefenen van sport. Duidelijke educatie en een persoonlijk behandelplan kunnen een positieve bijdrage leveren om u grip te geven op de klacht tijdens het herstelproces.

Behandeling ischias

Indien er enkel sprake is van een gevoelsstoornis, dan is er een goede prognose voor het optreden van herstel. Neurologische symptomen kunnen namelijk reversibel zijn en dit type weefsel kent een herstelperiode van drie tot zes maanden, met de piek rond vijf a zes maanden. Wanneer er sprake is van motorische uitval die niet enkel als gevolg van de pijn aanwezig is, maar door de schade aan het zenuwweefsel, dan kan er een afwijkend of slecht herstel optreden (Artemiadis, 2018; Landowski, 2016).

Behandeling tijdens het genezingsproces van ischias pijn kan bestaan uit meerdere adviezen en behandeltechnieken zoals; beweegadvies, zenuwmobilisatie technieken, manuele therapie, oefeningen en het aannemen van specifieke houdingen om de zenuw niet extra te provoceren. Deze worden in de onderstaande alinea’s toegelicht.

Advies

Wanneer u ischias pijn ervaart is het belangrijk om tijdens het genezingsproces actief te blijven bewegen en bed rust te vermijden. Wees tijdens deze periode scherp op grote toenames in pijn en neurologische symptomen. Hierbij is het wel bekend dat neurologische symptomen wat grilliger en onvoorspelbaarder kunnen zijn dan bijvoorbeeld een spier- of peesblessure. De toegevoegde waarde van medicatie is niet eenduidig bij ischias klachten en dient individueel beoordeeld te worden in gesprek met een arts. Met nam de inzet van medicatie voor korte periodes (weken i.p.v. maanden) lijkt effectief om tijdelijk de pijn te verlichten (Jensen, 2019).

Zenuwmobilisaties

Frequent rustig wandelen is een belangrijk en effectief middel om ischias pijn te verminderen en het herstel te bevorderen. Daarnaast kunnen zenuwmobilisatie technieken, welke u zelfstandig thuis kunt uitvoeren, de pijn verminderen, mobiliteit verhogen en uw functioneren verbeteren (Alshami, 2021; Basson, 2017; Delitto, 2012; Shacklock, 2015).

Herhaaldelijk glijden en dwarse samentrekkingen tijdens de zenuwmobilisaties leidt tot drukveranderingen binnen de zenuw. Als gevolg hiervan wordt opgebouwd oedeem bij de zenuw vermindert, verbeterd de doorbloeding en het inwendig milieu wordt hersteld. Dit draagt bij aan het herstel van de zenuwgeleiding en afname van de pijn (Brown, 2011; Gilbert, 2011 & 2015; Nee, 2006).

In lijn met deze zenuwmobilisatie technieken kunnen specifieke houdingen prettig zijn om de pijn te verminderen. Dit worden ook wel ‘passive opener’ technieken genoemd. Hierbij neemt u een houding aan waarbij weinig mechanische belasting op de zenuw plaatsvindt en u verlichting van de pijn kunt ervaren. In het geval van ischias pijn kan dit ook liggend plaatsvinden wat prettig kan zijn voor of tijdens het slapen (Shacklock, 2015).

Training

Behandeling van ischias pijn kan worden aangevuld met kracht- en coördinatietraining. Dit kan de pijn op korte termijn verminderen. Met name het uitvoeren van coördinatietraining met een focus op een specifieke taak is effectief in het verminderen van pijn. Tevens kan het zijn dat de pijn ertoe leidt dat u anders gaat bewegen. Indien dit niet gericht wordt opgepakt met training kan dit aangepaste beweegpatroon, wat in eerste instantie mogelijk gewenst is, gehandhaafd blijven als de pijn hersteld is. Dit kan op lange termijn nadelige gevolgen hebben en tot andere blessures leiden. De krachttraining is erop gericht om te voorkomen dat u tijdens de herstelperiode niet te veel spiermassa verliest én u uw capaciteit verhoogd in specifieke richtingen die een herstel belemmerende factor kunnen zijn (Delitto, 2012; Jensen, 2019; Ropper, 2015; Salomoni, 2019).

Manuele therapie

De bovenstaande behandeling kan worden aangevuld met manuele technieken om de pijn te verminderen en de mobiliteit te verbeteren. Dit kan een voorwaarde scheppende invloed hebben om beter te kunnen bewegen wat bevorderlijk is voor het herstel. Een indicatie hiertoe wordt bepaald tijdens het lichamelijk onderzoek van de intake. Indien manuele therapie van toegevoegde waarde is, betreft dit over het algemeen slechts enkele behandelingen (Bialosky 2018; Delitto, 2012; Jensen, 2019).

Dry needling

Zoals benoemd bij de oorzaken van ischias pijn, kan er in 6-8% van de gevallen sprake zijn van een ‘piriforme-syndroom’. Wanneer deze spier eenmalig of repetitief wordt overbelast kan zich een taut band of myofasciaal triggerpoint ontwikkelen. Dit is een verharde spierstreng of knoop die tot pijn en functieverlies kan leiden. Dit kan een negatieve invloed hebben op omliggend weefsel, zoals de n. ischiadicus. Dry needling heeft ten doel om de spierspanning te verlagen en de pijn te verminderen en kan geïndiceerd zijn als er sprake is van het ‘piriforme-syndroom’. Het heeft met name een positieve invloed op pijn acuut na de behandeling tot en met drie maanden in het genezingsproces (Gattie, 2017; Probst, 2019; Travell, 1998).

Tot slot

In het geval van ernstige symptomen, uitgebreide neurologische symptomen of aanhoudende, ernstige klachten kan er met een arts/specialist overlegd worden voor pijninjecties of operatief ingrijpen (Jensen, 2019).

© Copyright - Halbe Kooter