Patellofemoraal pijnsyndroom

Patellofemoraal pijnsyndroom wordt gedefinieerd als pijn rond of achter de knieschijf welke toeneemt tijdens activiteiten die het gewricht belasten. Denk hierbij aan hurken, traplopen, hardlopen en springen. Tevens kan dit gepaard gaan met aanhoudende pijn in rust. Patellofemorale klachten worden vaker gezien bij adolescenten en jongvolwassenen en symptomen kunnen hardnekkig zijn in relatie tot de tijdsduur van het herstel. Gemiddeld heeft één op de vijf personen het afgelopen jaar wel eens patellofemorale klachten ervaren en hebben vrouwen twee keer zowel kans op deze klachten als mannen (Smith, 2018).

Oorzaken patellofemoraal pijnsyndroom (knieschijf pijn)

De overheersende theorie betreffende de oorzaak van het patellofemoraal pijnsyndroom is het afwijkend ‘sporen’ en positioneren van de knieschijf met de onderliggende botstructuren van het boven- en onderbeen wat tot irritatie kan leiden. De structuren die geïrriteerd worden kennen een hoge dichtheid aan zenuwen in het bot onder het kraakbeen en gewrichtskapsel. De irritatie bouwt zich over het algemeen op tijdens langdurige overbelasting of kortdurende piekbelasting die de capaciteit van de structuren overschrijdt (Drew, 2016; Smith, 2018).

Bij volwassenen met patellofemorale pijn wordt een hoger BMI waargenomen dan gezonde leeftijdsgenoten. Er is echter geen evidentie aanwezig dat dit ook de behandelresultaten beïnvloed (Hart, 2017).

Hoe wordt de diagnose vastgesteld?

Om te beoordelen of de knieklachten aanwezig zijn op basis van patellofemorale pijn is een combinatie van kenmerken vereist. Er is namelijk geen gouden standaard voor deze diagnose. Een combinatie van pijn tijdens hurken én een afwijkend beweegpatroon van de knieschijf tijdens het lichamelijk onderzoek lijken de beste indicatie te zijn (Nunes, 2013; Smith, 2018).

Tevens zijn er biomechanische kenmerken die gezien worden bij mensen met pijn rond de knieschijf. Wanneer de knie overmatig naar binnen kantelt, zoals ook gezien wordt bij x-benen, de knie weinig buiging maakt tijdens bewegingen en tevens wat naar binnen draait, dan nemen de krachten op de knieschijf toe. Dit kan ertoe leiden dat de knieschijf meer naar buiten wordt getrokken en de druk op het gewricht verder toeneemt. Tevens wordt waargenomen dat in combinatie met deze bewegingen rond de knie, de heup juist teveel wordt gebogen (Weis, 2015).

Op het gebied van spierfunctie rond de knieschijf, worden er bij patiënten die lijden aan het patellofemoraal pijnsyndroom, ook veranderingen geconstateerd. Ten eerste, de timing van aanspanning van de m. vastus medialis (één van de bovenbeenspieren aan de binnenzijde) is vertraagd. Dit kan samen met de eerdergenoemde kenmerken tot een minder optimale positionering en belasting van de knieschijf leiden. Ten tweede is een verhoogde spanning van de hamstrings gerelateerd aan patellofemorale pijn. Tijdens kinetica (bewegingskrachten) onderzoek wordt zowel in gezonde personen als bij kadavers toenemende krachten waargenomen rond de knieschijf als de hamstrings beperkt zijn in hun flexibiliteit. Ten derde gaat deze pijn rond de knieschijf gepaard met zwakte in de bovenbeenspieren. Tot slot lijkt er soms sprake dat deze zwakte gepaard gaat met een afgenomen spiervolume in vergelijking tot het niet aangedane been (Alsaleh, 2021).

Samenvattend is het vaststellen van patellofemorale pijn een combinatie van zowel de symptomen die je ervaart én resultaten uit het fysiotherapeutisch onderzoek. Deze bestaat uit lokale testen om de locatie van de pijn te bepalen, beoordeling van de coördinatie van de knieschijf op zichzelf, maar ook de beweegkwaliteit van het hele lijf, meten van de flexibiliteit en krachtmetingen om de capaciteit van het been te bepalen.

Pijnmechanismen bij het patellofemoraal pijnsyndroom

Tot wel 50% van de mensen met patellofemorale pijn ervaren op lange termijn nog klachten en zo’n 70% heeft terugkerende pijn rond de knieschijf. Het is zodoende belangrijk om, naast de eerdergenoemde diagnostiek en biomechanische kenmerken, uw specifieke karakteristieken van de pijn in kaart te brengen. Hierbij dient de werking en veranderlijkheid van ons pijnsysteem ook meegenomen te worden in de beoordeling (Alsaleh, 2021).

Tijdens het ontstaan van de knieschijf klachten kan er sprake zijn van lokale (nociceptieve) pijn die duidelijk beïnvloed kan worden door de wijze waarop hij belast wordt. Meer informatie hierover kunt u lezen in een andere blog: ‘Wat voor pijn heeft u?’. Tijdens de ontwikkeling en het herstel van de pijn spelen psychosociale factoren en uw perceptie over de pijn ook een belangrijke rol. In combinatie met het gegeven dat het herstel lang kan duren, ondergaat het pijnsysteem veranderingen (Smart, 2011).

Zo wordt gezien dat 54% van de mensen met patellofemorale pijn een diffuse pijn ervaart die zich niet enkel tot de knieschijf beperkt. Slechts 16% ervaart enkel lokale pijn en 30% voelt pijn in de hele regio van het been. Indien mensen maanden tot jaren last houden van de klachten wordt bij 56% ook pijn aan het andere been ervaren als gevolg van veranderingen in de verwerking van de pijn in het zenuwstelsel. Naast het gebied waar de pijn wordt ervaren, kan ook de gevoeligheid voor pijnlijke en niet-pijnlijke sensaties versterkt worden. Deze veranderingen in het pijnsysteem dienen bij de diagnostiek en behandeling van patellofemorale pijn te worden meegenomen. (Sigmund, 2021).

Patellofemoraal pijnsyndroom behandeling

Er is geen evidentie dat één behandelmethode de oplossing is voor elke persoon die pijn rond de knieschijf ervaart. Op basis van de presentatie in het fysiotherapeutisch onderzoek dient naast algemene leefregels, een combinatie van mobiliteits-, coördinatie en krachtoefeningen te worden voorgeschreven. Hierbij is het belangrijk dat de kracht en functie van de heup wordt meegenomen. Onderzoek toont consistent aan dat dit tot aanzienlijk betere resultaten leidt op lange termijn. Tevens zijn lichte conditionele activiteiten en een geleidelijke opbouw belangrijk, ook in relatie tot het her conditioneren van het pijnsysteem (Saltychev, 2018).

Advies

Indien u een hoge mate van pijn ervaart aan de knieschijf, dan is het goed om een aantal leefregels te hanteren:

  • Beweeg niet door scherpe pijn heen
  • Zit niet teveel of te lang met maximaal gebogen knieën
  • Probeer de knieën tijdens het bewegen in lijn te houden met de grote teen zodat ze niet overmatig naar binnen draaien
  • Sla bij het traplopen geen tree over
  • Fiets met een lichtere versnelling en trek niet te hard op vanuit stilstand
  • Controleer of je fietszadel niet te laag staat

Training

Krachttraining van de heup en knie leidt tot een afname in pijn en verbetering in activiteiten. Hierbij dient de training gericht te zijn op de ontwikkeling van het bovenbeen, met name de binnenzijde die tijdens de eindstrekking betrokken is en bijdraagt aan de positionering van de knieschijf, en het naar buiten bewegen en roteren van het been vanuit de heup. Een progressieve opbouw van de intensiteit is hierbij belangrijk, waarin een opbouw van de bewegingsuitslag ook een belangrijke rol kan spelen (Alsaleh, 2021; Nascimento, 2018; Thomson, 2016; Weis, 2015).

Patellofemorale pijn is de meest voorkomende blessure bij recreatieve hardlopers. De beschreven biomechanische veranderingen worden ook consistent waargenomen bij hardlopers met pijn rond de knieschijf. Er is enige evidentie dat loopscholing een verbetering in pijn en functie geeft bij evaluatieve metingen na drie maanden. Dit wordt nog verder onderzocht (Neal, 2016; Xiao, 2021).

Manuele therapie

Patellofemorale pijn kan zich presenteren met een afgenomen mobiliteit van het knie(schijf)gewricht en omliggende bindweefsel. Met name de buitenzijde van het weefsel rondom de knieschijf kan stijf worden en een negatieve invloed hebben op het herstel van de kniepijn. Manuele therapie kan in het algemeen bijdragen aan het verminderen van pijn en het verbeteren van mobiliteit. De effectiviteit van mobilisaties bij patellofemorale pijn is onderzocht en er wordt geconcludeerd dat manuele therapie een positieve bijdrage kan leveren aan de pijn, maar dat de invloed op de functie van de knieschijf niet eenduidig is (Bialosky, 2018; Eckenrode, 2018).

Neem contact op met Halbe Kooter voor herstel van uw knieklachten

Ervaart u patellofemorale klachten en wilt u een fysiotherapeutische beoordeling van de situatie op basis van de bovenstaande evidentie? Neem dan contact op om een afspraak in te plannen.

© Copyright - Halbe Kooter