Halbe-Kooter-Castricum-Manuele-Therapie-Schouder-Schouderblad

U kunt verschillende soorten pijn ervaren wanneer u een blessure heeft tijdens het bewegen. Pijn aan ons beweegapparaat kan zich op verschillende manieren uiten; lokaal, scherp, uitstralend, onvoorspelbaar, etc. Wat voor soort pijn u ervaart hangt af van de mechanismen en structuren die betrokken zijn bij de blessure. Weten wat voor pijn u heeft draagt bij aan het stellen van een goede fysiotherapeutische diagnose en een passend behandelplan, zodat u op een zo effectief mogelijke manier geholpen bent.

Zo kunt u lokale (nociceptieve) pijn ervaren. Over het algemeen is wordt deze duidelijk erger en minder afhankelijk van hoe u beweegt. Bijvoorbeeld; u heeft een peesontsteking bij de schouder, dan neemt de pijn duidelijk toe als u de arm moet heffen of kracht moet zetten, maar is de pijn duidelijk minder als u de arm niet beweegt. De pijn is tevens redelijk lokaal rond de schouder en geeft geen uitstraling naar de hele arm of elders.

Naast de bovengenoemde pijn die afkomstig zou kunnen zijn van (dreigende) schade aan spieren, pezen of gewrichten kunt u ook zenuwpijn ervaren. Dit kan het gevolg zijn van een overbelasting door rek of druk welke leidt tot ontstekingsverschijnselen in en rond de zenuw die pijn kunnen geven in het hele verloop van de aangedane zenuw. De pijn wordt gekenmerkt door ongebruikelijke sensaties als tintelingen, slapend gevoel en elektrische schokjes die door het lijf lijken te gaan. Deze sensaties zijn voelbaar in een groter gebied en kunnen worden opgewekt met specifieke zenuwtesten.

Tot slot kan het zijn dat door bijvoorbeeld een langdurig beloop van een klacht danwel het samenvallen van een ‘normale’ blessure met een grote mate van stress het zenuwstelsel kan ontregelen. Het zenuwstelsel wordt overgevoelig en bewegingen die normaal niet pijn zijn kunnen dat dan wel zijn. Pijn die normaal lokaal rond een gewricht zou zitten wordt wijdverspreid gevoeld in een groter gebied. De pijn is dan niet langer alleen maar op te wekken met specifieke bewegingen maar krijgt een onvoorspelbaar karakter. Tevens is de invloed van emoties, ideeën over uw pijn en stressoren uit de omgeving veel groter in vergelijking tot een lokale (nociceptieve) pijn. Dit maakt het klachtenbeeld complexer en vereist een andere aanpak voor een goed herstel.

Bij al deze soorten pijn speelt uw eerdere ervaring met pijn ook een belangrijke rol. Heeft u bijvoorbeeld eerder een blessure gehad die slecht herstelde dan kan dit uw verwachtingen veranderen zonder dat dit nodig hoeft te zijn.

Het is zodoende belangrijk om uw pijn te kunnen beschrijven, omdat dit van grote waarde is voor het correct vaststellen van uw blessure.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

© Copyright - Halbe Kooter