Wanneer krachttraining wordt ingezet om prestaties te verbeteren, dan dienen er keuzes gemaakt te worden. Het is belangrijk om stil te staan bij het effect van het aantal sets, herhalingen en de daarbij passende intensiteit. Dit kan invloed hebben of de adaptaties in ons lijf meer neuromusculair (elektrisch) of structureel van aard zijn (bv. hypertrofie).

De menisci dragen bij aan de smering, het overdragen en verspreiden van de belasting, en daarmee aan de stabiliteit en het absorberen van krachten. Klachten aan de meniscus kunnen voorkomen in alle leeftijdsgroepen en bij veel verschillende activiteiten. Een succesvol herstel bij een meniscus blessure hangt af van uw leeftijd, de tijdsduur sinds het ontstaan van de symptomen en bijvoorbeeld het type scheur.

Pijn in de onderrug is een zeer veel voorkomende blessure. Indien u acute lage rugpijn ervaart zijn de klachten meestal kortdurend (zo’n zes weken) met minimale tot geen lange termijn gevolgen. Fysiotherapie kan bijdragen aan het inrichten van een gunstig herstelproces.

Schouderpijn is een frequent voorkomende blessure. SAPS kan zich presenteren rond de schouderkop, bovenarm en kan zich hebben uitgebreid naar de nek-schouder regio of onderarm. Deze pijn kan gevoeld worden tijdens tillen en reiken, met name tijdens zijwaarts heffen en boven schouderhoogte.

Patellofemoraal pijnsyndroom wordt gedefinieerd als pijn rond of achter de knieschijf welke toeneemt tijdens activiteiten die het gewricht belasten.

De n. ischiadicus is de langste en dikste zenuw die het menselijk lichaam kent. Ischias, synoniem met radiculaire klachten, betreft het ervaren van klachten als gevolg van een ontsteking aan of compressie van de lumbosacrale zenuwwortels (zenuwen in de onderrug).

Pijn aan de achillespees is een klacht die vijftig procent van actieve mensen tijdens zijn of haar levensloop kan beperken. Met name sporten waarbij springen en landen een herhalende activiteit is kennen een hoge incidentie.

U kunt verschillende soorten pijn ervaren wanneer u een blessure heeft tijdens het bewegen. Pijn aan ons beweegapparaat kan zich op verschillende manieren uiten; lokaal, scherp, uitstralend, onvoorspelbaar, etc. Wat voor soort pijn u ervaart hangt af van de mechanismen en structuren die betrokken zijn bij de blessure. Weten wat voor pijn u heeft draagt bij aan het stellen van een goede fysiotherapeutische diagnose en een passend behandelplan, zodat u op een zo effectief mogelijke manier geholpen bent.

Zo kunt u lokale (nociceptieve) pijn ervaren. Over het algemeen is wordt deze duidelijk erger en minder afhankelijk van hoe u beweegt. Bijvoorbeeld; u heeft een peesontsteking bij de schouder, dan neemt de pijn duidelijk toe als u de arm moet heffen of kracht moet zetten, maar is de pijn duidelijk minder als u de arm niet beweegt. De pijn is tevens redelijk lokaal rond de schouder en geeft geen uitstraling naar de hele arm of elders.

Naast de bovengenoemde pijn die afkomstig zou kunnen zijn van (dreigende) schade aan spieren, pezen of gewrichten kunt u ook zenuwpijn ervaren. Dit kan het gevolg zijn van een overbelasting door rek of druk welke leidt tot ontstekingsverschijnselen in en rond de zenuw die pijn kunnen geven in het hele verloop van de aangedane zenuw. De pijn wordt gekenmerkt door ongebruikelijke sensaties als tintelingen, slapend gevoel en elektrische schokjes die door het lijf lijken te gaan. Deze sensaties zijn voelbaar in een groter gebied en kunnen worden opgewekt met specifieke zenuwtesten.

Tot slot kan het zijn dat door bijvoorbeeld een langdurig beloop van een klacht danwel het samenvallen van een ‘normale’ blessure met een grote mate van stress het zenuwstelsel kan ontregelen. Het zenuwstelsel wordt overgevoelig en bewegingen die normaal niet pijn zijn kunnen dat dan wel zijn. Pijn die normaal lokaal rond een gewricht zou zitten wordt wijdverspreid gevoeld in een groter gebied. De pijn is dan niet langer alleen maar op te wekken met specifieke bewegingen maar krijgt een onvoorspelbaar karakter. Tevens is de invloed van emoties, ideeën over uw pijn en stressoren uit de omgeving veel groter in vergelijking tot een lokale (nociceptieve) pijn. Dit maakt het klachtenbeeld complexer en vereist een andere aanpak voor een goed herstel.

Bij al deze soorten pijn speelt uw eerdere ervaring met pijn ook een belangrijke rol. Heeft u bijvoorbeeld eerder een blessure gehad die slecht herstelde dan kan dit uw verwachtingen veranderen zonder dat dit nodig hoeft te zijn.

Het is zodoende belangrijk om uw pijn te kunnen beschrijven, omdat dit van grote waarde is voor het correct vaststellen van uw blessure.

Door pijn gaat u anders bewegen. In eerste instantie is dit heel wenselijk, dit geeft het aangedane weefsel de kans om rustig de ontstekingsfase door te komen en het herstel op te starten. Daarna is het echter belangrijk dat het herstellende weefsel weer wordt belast op een manier die bijdraagt aan de functie zoals hij was voor de blessure.

Aanpassen houding, mogelijke gevolgen

Uit onderzoeken blijkt echter dat het kan gebeuren dat het nieuwe aangeleerde beweegpatroon ook na het verdwijnen van de pijn in stand wordt gehouden. Dit leidt er in eerste instantie toe dat het herstellende weefsel niet de juiste krachten te verwerken krijgt om optimaal te herstellen en mogelijk zwakker blijft. Deze zwakte maakt het weefsel kwetsbaarder voor het opnieuw krijgen van een blessure en het lijf kan daar weer op reageren door een pijnsensatie te geven door de (dreigende) weefselschade.

Anders bewegen, nieuwe klachten

Tevens kan het aangeleerde beweegpatroon ervoor zorgen dat andere structuren overmatig worden belast en niet de tijd hebben gekregen om zich daaraan aan te passen. Bijvoorbeeld, u loopt een blessure op aan de voorzijde van uw heup, om de pijn niet op te wekken strekt u het been minder ver naar achteren zodat de rek op het pijnlijke weefsel beperkt blijft. De voorzijde van de heup begint goed te herstellen, maar het bewegen van de heup naar achteren is nog steeds aangepast om de eerdere pijn niet op te wekken. Hier gaat wat tijd overheen, de heup vindt het normaal dat het minder strekt, maar voor een goed looppatroon is er toch een mate van strekking nodig. De onderrug gaat zich extra strekken om toch ‘normaal’ te kunnen bewegen, maar is dit niet gewend en raakt overbelast. U krijgt vervolgens pijn in de rug die misschien wel erger is als de pijn aan de heup. Het gaat van kwaad tot erger…

Oorzaak pijn kan vanuit ander gewricht komen

Mogelijk zoekt u hulp voor de pijn in de rug en wordt aan de rug behandeld, terwijl de heup nog steeds beperkt is. Het herstel van de rug gaat niet zoals gewenst en de tijd vliegt voorbij samen met alle mooie avonturen die er gemist zijn.

Specialistische fysiotherapie die zowel naar de oorzaak als de gevolgen kijkt is zodoende niet enkel belangrijk bij complexe klachten. Ook het herstel van een ogenschijnlijk eenvoudige blessure vereist een professionele aanpak om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe blessures ontstaan als gevolg van eerder letsel. Een goed herstel is meer dan enkel de afwezigheid van pijn.

Halbe Kooter Fysiotherapie - Fysiotherapeut Castricum

Wanneer u een blessure heeft en sporter bent, dan zal uw behandeltraject er meestal anders uitzien. Dit heeft niet enkel te maken met de specifieke kenmerken van de sport en de bijbehorende bewegingen en belasting, maar ook met het verlies van uw niveau als u te lang niet kunt trainen zoals u wenst.

Hoe belangrijk is juiste diagnose bij sportblessure?

Stel u heeft een peesblessure die zo’n 3-7 weken kan gaan duren, dan is de impact van 3 weken heel anders dan 7 weken. Uw conditie zal bij onderbelasting of overmatige rust in zo’n 2 a 3 weken merkbaar achteruitgaan. De kracht gaat iets langzamer, maar de achteruitgang wordt na zo’n 6 weken merkbaar. Snel en adequaat een diagnose stellen en starten met herstel is zodoende niet alleen belangrijk voor de blessure zelf, maar ook voor de rest van het lijf om te verliezen te beperken.

Wanneer ben je volledig herstelt van een sportblessure?

Tevens bepaald de sport het eindniveau. Om bij het voorbeeld van de peesblessure te blijven; weer pijnvrij wandelen in het weekend vraagt een veel lagere belasting van de achillespees dan explosief sprinten en springen tijdens voetbal en basketbal. De opbouw van oefeningen in het hersteltraject dient hier rekening mee te houden. Dit vereist specifieke kennis van uw fysiotherapeut die belangrijk is voor u als sporter en voor betrokken trainers/coaches.

De opgedane kennis in de specialisatie toegepaste sportwetenschappen maakt het mogelijk om een specifiek en passend traject in te richten zodat u niet enkel goed herstelt van de blessure, maar de rest van het lijf ook zo optimaal mogelijk wordt gehouden tijdens het herstel. 

© Copyright - Halbe Kooter